Đầu mối liên hệ

 

Trưởng văn phòng: Thừa phát lại – NGUYỄN THÁI PHƯƠNG

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chuyên ngành: Kiểm sát nhân dân
Kinh nghiệm làm việc: 20 năm.

Tư vấn và báo phí thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực sau:

 1. Chuyển hóa tài liệu, thông tin, ghi nhận các sự kiện, hành vi, xác lập chứng cứ theo quy định pháp luật trong nước và Quốc tế theo Hiệp định tương trợ Tư pháp đã ký kết giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.
 2. Bàn giao dự án về bất động sản, bàn giao doanh nghiệp, hệ thống nhà xưởng, dây chuyền máy móc, công trình tòa nhà, khu công nghiệp, bến bãi, hạ tầng dự án.
 3. Điều tra, xác minh tài sản là động sản, bất động sản, tiền trong tài khoản, vốn góp, cổ phần, cổ phiếu, nguồn thu nhập của các tổ chức và cá nhân theo quy định pháp luật.
 4. Tổ chức thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án, Trung tâm Trọng tài thương mại, thực hiện phong tỏa tài sản, tài khoản, kê biên, phát mãi, thanh lý tài sản theo quy định pháp luật.
Liên hệ

Phó Trưởng văn phòng: ông PHẠM ANH TÚ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chuyên ngành: Cảnh sát nhân dân
Kinh nghiệm làm việc: 18 năm

Tư vấn và báo phí thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực sau:

 1. Hành chính:
  • Hành vi đăng tải, đưa thông tin của tổ chức, cá nhân lên các trang mạng xã hội không được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó; Thông tin đăng tải mang tính thiêu dệt, bịa đặt, chưa kiểm chứng, không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.
  • Hiện trạng ô nhiễm môi trường; Bày bán hàng nhái, hàng giả thương hiệu, hàng kém chất lượng.
  • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng thiệt hại của tổ chức, cá nhân do người khác gây ra.
  • Trình trạng nhà, đất trước khi Cơ quan Thi hành án dân sự cưỡng chế, kê biên phát mãi; Ngân hàng thu giữ, xử lý nợ; Chính quyền địa phương giải tỏa thực hiện dự án.
 2. . Kinh tế:
  • Hiện trạng, tiến độ thi công, thực hiện dự án.
  • Buổi làm việc giữa cá nhân và đại diện doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
 3. Dân sự:
  • Các giao dịch mà theo quy định của pháp luật không thuộc thẩm quyền của Tổ chức hành nghề Công chứng; Những việc không thuộc thẩm quyền xác nhận, chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp.
  • Giao nhận tiền, tài sản, giấy tờ giữa các bên.
  • Sự kiện vắng mặt bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng Công chứng theo thỏa thuận.
  • Tình trạng nhà, đất trước, trong và sau khi mua nhà.
  • Hiện trạng nhà ở, công trình, mặt bằng trước khi thuê, cho thuê.
  • Tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm.
  • Tình trạng nhà liền kề trước, trong và sau khi xây công trình.
  • Tình trạng chiếm dụng, sử dụng nhà ở, công trình, mặt bằng kinh doanh quá thời hạn.
  • Tình trạng chậm bàn giao hàng hóa, giao hàng không đúng chủng loại; Chậm thi công công trình, thi công công trình không đúng bản vẽ, kiến trúc, hạng mục theo thỏa thuận.
  • Ghi nhận buổi làm việc giữa cá nhân với cá nhân, họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty.
  • Xác nhận các sự kiện, hành vi, hiện trạng khác ngoài thẩm quyền của Tổ chức hành nghề công chứng, của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Liên hệ

Thư ký nghiệp vụ: ĐẶNG THỊ NGỌC THUÝ

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật
Kinh nghiệm làm việc: 05 năm

Tư vấn các lĩnh vực:

 1. Hôn nhân gia đình:
  • Xác nhận hiện trạng tài sản riêng của vợ hoặc chồng trước hôn nhân, sau khi ly hôn; Việc quản lý, sử dụng tài sản theo thỏa thuận.
  • Xác nhận hiện trạng nhà, đất, tài sản là di sản thừa kế do người chết để lại được các bên thỏa thuận quản lý, sử dụng.
 2. Hành chính:
  • Hành vi đăng tải, đưa thông tin của tổ chức, cá nhân lên các trang mạng xã hội không được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó; Thông tin đăng tải mang tính thiêu dệt, bịa đặt, chưa kiểm chứng, không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.
  • Hiện trạng ô nhiễm môi trường; Bày bán hàng nhái, hàng giả thương hiệu, hàng kém chất lượng.
  • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng thiệt hại của tổ chức, cá nhân do người khác gây ra.
 3. Kinh tế:
  • Hiện trạng, tiến độ thi công, thực hiện dự án.
  • Buổi làm việc giữa cá nhân và đại diện doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
 4. Dân sự:
  • Giao nhận tiền, tài sản, giấy tờ giữa các bên.
  • Sự kiện vắng mặt bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng Công chứng theo thỏa thuận.
  • Tình trạng nhà, đất trước, trong và sau khi mua nhà.
  • Hiện trạng nhà ở, công trình, mặt bằng trước khi thuê, cho thuê.
  • Tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm.
  • Tình trạng nhà liền kề trước, trong và sau khi xây công trình.
  • Tình trạng chiếm dụng, sử dụng nhà ở, công trình, mặt bằng kinh doanh quá thời hạn.
  • Tình trạng chậm bàn giao hàng hóa, giao hàng không đúng chủng loại; Chậm thi công công trình, thi công công trình không đúng bản vẽ, kiến trúc, hạng mục theo thỏa thuận.
  • Ghi nhận buổi làm việc giữa cá nhân với cá nhân, họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty.
Liên hệ