DỊCH VỤ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

 

Thực hiện

 
  • Tiếp nhận, thụ lý, triển khai công tác thi hành án đối với quyết định, công nhận thoả thuận của toà án; quyết định, công nhận, thoả thuận của trung tâm trọng tài thương mại có hiệu lực pháp luật.
  • Tiếp nhận, thụ lý, tổ chức thi hành đối với bản án của toà án có hiệu lực thi hành.
  • Thực hiện việc phong toả tài sản là động sản hoặc bất động sản và tài khoản.
  • Triển khai thực hiện việc bán đấu giá, hoạch toán thu tiền thi hành bản án quyết định của toà án.
  • Tổ chức cưỡng chế kê biên, giao tài sản theo quyết định thi hành bản ản, quyết định của toà án, trung tâm trọng tài thương mại.

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, chính xác.