DỊCH VỤ LẬP VI BẰNG

 

Văn phòng Thừa phát lại Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp dịch vụ pháp lý như sau:

 1. Xác nhận các giao dịch mà theo quy định của pháp luật không thuộc thẩm quyền của Tổ chức hành nghề Công chứng; Những việc không thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp.
 2. Xác nhận các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, báo chí, phát thanh, truyền hình như: đưa các thông tin không đúng sự thực; đưa thông tin khi chưa được phép người có thẩm quyền; Thông tin bịa đặt, thiêu dệt, không được kiểm chứng, vu khống gây thiệt hại cho uy tín, danh dự của tô chức, cá nhân.
 3. Xác nhận tình trạng nhà khi mua nhà.
 4. Xác nhận tình trạng nhà, mặt bằng trước khi thuê, cho thuê.
 5. Xác nhận tình trạng nhà, đất, công trình, mặt bằng của tổ chức, cá nhân bị lấn chiếm.
 6. Xác nhận tình trạng nhà liền kề trước, trong và sau khi xây dựng công trình.
 7. Xác nhận hành vi việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật.
 8. Xác nhận tình trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế.
 9. Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Họp Ban lãnh đạo, buổi làm việc, thương lượng giữa cá nhân với cá nhân hoặc giữa cá nhân với doanh nghiệp.
 10. Xác nhận việc chậm trễ trong thi công công trình, tiến độ dự án, thi công không đúng yêu cầu thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc công trình.
 11. Xác nhận tình trạng thiệt hại về tài sản của cá nhân, tổ chức do người khác gây ra.
 12. Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng, không đúng thời gian, địa điểm, chủng loại hàng hóa theo thỏa thuận.
 13. Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
 14. Xác nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh, thương mại.
 15. Xác nhận mức độ ô nhiễm.
 16. Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện.
 17. Xác nhận việc giao nhận tiền, tài sản, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
 18. Xác nhận hiện trạng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, các tài sản khác trước khi Nhà nước giải tỏa, thu hồi thực hiện dự án; Cơ quan Thi hành án dân sự cưỡng chế, kê biên, phát mãi thi hành án; Ngân hàng thu giữ xử lý nợ.

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, chính xác.