Đội ngũ nhân sự

Hệ thống nhân sự văn phòng

Nguyễn Thái Phương
Trưởng Văn Phòng

Đại diện pháp luật VP Thừa Phát Lại Bà Rịa, Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chuyên ngành: Kiểm sát nhân dân
Kinh nghiệm làm việc: 20 năm

Phụ trách các lĩnh vực:

 1. Quản lý, chỉ đạo, điều hành:
  • Tuyển dụng, đào đạo, quản lý đội ngũ nhân sự.
  • Hướng dẫn, đánh giá kết quả tập sự.
  • Phối hợp, thực hiện các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở.
 2. Chuyên môn nghiệp vụ:
  1. Hành chính:
   • Hành vi đăng tải, đưa thông tin của tổ chức, cá nhân lên các trang mạng xã hội không được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó; Thông tin đăng tải mang tính thiêu dệt, bịa đặt, chưa kiểm chứng, không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.
   • Hiện trạng ô nhiễm môi trường; Bày bán hàng nhái, hàng giả thương hiệu, hàng kém chất lượng.
   • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng thiệt hại của tổ chức, cá nhân do người khác gây ra.
   • Trình trạng nhà, đất trước khi Cơ quan Thi hành án dân sự cưỡng chế, kê biên phát mãi; Ngân hàng thu giữ, xử lý nợ; Chính quyền địa phương giải tỏa thực hiện dự án.
  2. Kinh tế:
   • Hiện trạng, tiến độ thi công, thực hiện dự án.
   • Buổi làm việc giữa cá nhân và đại diện doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
   • Bàn giao doanh nghiệp, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan của doanh nghiệp.
  3. Dân sự:
   • Giao nhận tiền, tài sản, giấy tờ giữa các bên.
   • Sự kiện vắng mặt bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng Công chứng theo thỏa thuận.
   • Tình trạng nhà, đất trước, trong và sau khi mua nhà.
   • Hiện trạng nhà ở, công trình, mặt bằng trước khi thuê, cho thuê.
   • Tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm.
   • Tình trạng nhà liền kề trước, trong và sau khi xây công trình.
   • Tình trạng chiếm dụng, sử dụng nhà ở, công trình, mặt bằng kinh doanh quá thời hạn.
   • Tình trạng chậm bàn giao hàng hóa, giao hàng không đúng chủng loại; Chậm thi công công trình, thi công công trình không đúng bản vẽ, kiến trúc, hạng mục theo thỏa thuận.
   • Ghi nhận buổi làm việc giữa cá nhân với cá nhân, họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty.
  4. Công tác tống đạt:
   • Tổ chức triển khai, thực hiện: công tác tống đạt giấy mời, giấy triệu tập, các tài liệu, quyết định tố tụng khác của cơ quan Tòa án; Tài liệu, văn bản, giấy tờ của cơ quan Thi hành án dân sự.

Phạm Anh Tú
Phó Trưởng Văn Phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chuyên ngành: Cảnh sát nhân dân
Kinh nghiệm làm việc: 18 năm

Phụ trách các lĩnh vực:

 1. Quản lý, chỉ đạo, điều hành:
  • Tuyển dụng, đào đạo, quản lý đội ngũ nhân sự.
  • Hướng dẫn, đánh giá kết quả tập sự.
  • Phối hợp, thực hiện các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở.
 2. Chuyên môn nghiệp vụ:
  1. Hành chính:
   • Hành vi đăng tải, đưa thông tin của tổ chức, cá nhân lên các trang mạng xã hội không được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó; Thông tin đăng tải mang tính thiêu dệt, bịa đặt, chưa kiểm chứng, không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.
   • Hiện trạng ô nhiễm môi trường; Bày bán hàng nhái, hàng giả thương hiệu, hàng kém chất lượng.
   • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng thiệt hại của tổ chức, cá nhân do người khác gây ra.
   • Trình trạng nhà, đất trước khi Cơ quan Thi hành án dân sự cưỡng chế, kê biên phát mãi; Ngân hàng thu giữ, xử lý nợ; Chính quyền địa phương giải tỏa thực hiện dự án.
  2. Kinh tế:
   • Hiện trạng, tiến độ thi công, thực hiện dự án.
   • Buổi làm việc giữa cá nhân và đại diện doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
   • Bàn giao doanh nghiệp, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan của doanh nghiệp.
  3. Dân sự:
   • Giao nhận tiền, tài sản, giấy tờ giữa các bên.
   • Sự kiện vắng mặt bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng Công chứng theo thỏa thuận.
   • Tình trạng nhà, đất trước, trong và sau khi mua nhà.
   • Hiện trạng nhà ở, công trình, mặt bằng trước khi thuê, cho thuê.
   • Tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm.
   • Tình trạng nhà liền kề trước, trong và sau khi xây công trình.
   • Tình trạng chiếm dụng, sử dụng nhà ở, công trình, mặt bằng kinh doanh quá thời hạn.
   • Tình trạng chậm bàn giao hàng hóa, giao hàng không đúng chủng loại; Chậm thi công công trình, thi công công trình không đúng bản vẽ, kiến trúc, hạng mục theo thỏa thuận.
   • Ghi nhận buổi làm việc giữa cá nhân với cá nhân, họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty.

Đặng Thị Ngọc Thúy
Phó trưởng văn phòng

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật
Kinh nghiệm làm việc: 05 năm

Phụ trách các lĩnh vực:

 1. Công tác quản lý:
  • Tuyển dụng, quản lý hành chính, nhân sự.
  • Quản lý tài sản, trang thiết bị của Văn phòng.
  • Quản lý văn phòng phẩm, vật tư, kho quỹ.
  • Hỗ trợ quản lý tài khoản, chi trả lương, thưởng, chế độ cho người lao động; Các khoản thu, chi khác của Văn phòng.
 2. Công tác chuyên môn:
  1. Hôn nhân gia đình:
   • Xác nhận hiện trạng tài sản riêng của vợ hoặc chồng trước hôn nhân, sau khi ly hôn; Việc quản lý, sử dụng tài sản theo thỏa thuận.
   • Xác nhận hiện trạng nhà, đất, tài sản là di sản thừa kế do người chết để lại được các bên thỏa thuận quản lý, sử dụng.
  2. Hành chính:
   • Hành vi đăng tải, đưa thông tin của tổ chức, cá nhân lên các trang mạng xã hội không được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó; Thông tin đăng tải mang tính thiêu dệt, bịa đặt, chưa kiểm chứng, không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.
   • Hiện trạng ô nhiễm môi trường; Bày bán hàng nhái, hàng giả thương hiệu, hàng kém chất lượng.
   • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng thiệt hại của tổ chức, cá nhân do người khác gây ra.
  3. Kinh tế:
   • Hiện trạng, tiến độ thi công, thực hiện dự án.
   • Buổi làm việc giữa cá nhân và đại diện doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
  4. Dân sự:
   • Giao nhận tiền, tài sản, giấy tờ giữa các bên.
   • Sự kiện vắng mặt bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng Công chứng theo thỏa thuận.
   • Tình trạng nhà, đất trước, trong và sau khi mua nhà.
   • Hiện trạng nhà ở, công trình, mặt bằng trước khi thuê, cho thuê.
   • Tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm.
   • Tình trạng nhà liền kề trước, trong và sau khi xây công trình.
   • Tình trạng chiếm dụng, sử dụng nhà ở, công trình, mặt bằng kinh doanh quá thời hạn.
   • Tình trạng chậm bàn giao hàng hóa, giao hàng không đúng chủng loại; Chậm thi công công trình, thi công công trình không đúng bản vẽ, kiến trúc, hạng mục theo thỏa thuận.
   • Ghi nhận buổi làm việc giữa cá nhân với cá nhân, họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty.

Phạm Thị Liên
Thư ký nghiệp vụ

 • Phụ trách tiếp nhận khách hàng là người nước ngoài hoặc các yêu cầu cung cấp dịch vụ liên quan đến yếu tố nước ngoài.
  Hôn nhân gia đình:
  • Xác nhận hiện trạng tài sản riêng của vợ hoặc chồng trước hôn nhân, sau khi ly hôn; Việc quản lý, sử dụng tài sản theo thỏa thuận.
  • Xác nhận hiện trạng nhà, đất, tài sản là di sản thừa kế do người chết để lại được các bên thỏa thuận quản lý, sử dụng.
 • Hành chính:
  • Hành vi đăng tải, đưa thông tin của tổ chức, cá nhân lên các trang mạng xã hội không được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó;
  • Thông tin đăng tải mang tính thiêu dệt, bịa đặt, chưa kiểm chứng, không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.
  • Hiện trạng ô nhiễm môi trường; Bày bán hàng nhái, hàng giả thương hiệu, hàng kém chất lượng.
  • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng thiệt hại của tổ chức, cá nhân do người khác gây ra.
 • Kinh tế:
  • Hiện trạng, tiến độ thi công, thực hiện dự án.
  • Buổi làm việc giữa cá nhân và đại diện doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
 • Dân sự:
  • Giao nhận tiền, tài sản, giấy tờ giữa các bên.
  • Sự kiện vắng mặt bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng Công chứng theo thỏa thuận.
  • Tình trạng nhà, đất trước, trong và sau khi mua nhà.
  • Hiện trạng nhà ở, công trình, mặt bằng trước khi thuê, cho thuê.
  • Tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm.
  • Tình trạng nhà liền kề trước, trong và sau khi xây công trình.
  • Tình trạng chiếm dụng, sử dụng nhà ở, công trình, mặt bằng kinh doanh quá thời hạn.
  • Tình trạng chậm bàn giao hàng hóa, giao hàng không đúng chủng loại; Chậm thi công công trình, thi công công trình không đúng bản vẽ, kiến trúc, hạng mục theo thỏa thuận.
  • Ghi nhận buổi làm việc giữa cá nhân với cá nhân, họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty.

Đỗ Anh Tài
CHuyên viên CNTT

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng CNTT
Kinh nghiệm làm việc: 5 năm
Phụ trách:

 • Cài đặt, sửa lỗi máy tính, máy in, máy photocopy
 • Cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý hồ sơ, trình duyệt văn bản, quản lý nhân sự.
 • Khắc phục sự cố về mạng, dữ liệu đường truyền
 • Up load, đăng tải dữ liệu thông tin; Quản trị website của Văn phòng…
 • Các công việc khác liên quan đến CNTT

Nguyễn Thị Thiên Hương
Nhân viên Hành chính - Kê Toán

Trình độ: …
Kinh nghiệm làm việc: 07 năm
Phụ trách:
 • Kế toán tổng hợp, hoạt động thu chi.
 • Báo cáo thuế, báo cáo tài chính
 • Đăng ký các chế độ đối với người lao động
 • Quản trị hành chính văn phòng