Nhân sự phụ trách

 

Trưởng văn phòng: ông NGUYỄN THÁI PHƯƠNG

 1. Quản lý, chỉ đạo, điều hành: Phụ trách chung
 2. Chuyên môn nghiệp vụ:
  1. Chuyển hóa chứng cứ, ghi nhận các sự kiện, hành vi, xác lập bằng chứng theo quy định pháp luật trong nước và quốc tế theo hiệp định tương trợ tư pháp đã ký kết giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.
  2. Bàn giao dự án về bất động sản, bàn giao doanh nghiệp, hệ thống nhà xưởng, dây chuyền máy móc, công trình tòa nhà, khu công nghiệp, bến bãi, hạ tầng giao thông dự án.
  3. Điều tra, xác minh tài sản là động sản, bất động sản, tiền trong tài khoản, vốn góp, cổ phần, cổ phiếu, nguồn thu nhập của các tổ chức và cá nhân theo quy định pháp luật.
  4. Tổ chức thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án, Trung tâm Trọng tài thương mại, thực hiện phong tỏa tài sản, tài khoản, kê biên, phát mãi, thanh lý tài sản theo quy định pháp luật
 
Liên hệ

Phó Trưởng văn phòng: ông PHẠM ANH TÚ

 1. Quản lý, chỉ đạo, điều hành:
  • Tuyển dụng, đào đạo, quản lý đội ngũ nhân sự.
  • Hướng dẫn, đánh giá kết quả tập sự.
  • Phối hợp, thực hiện các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương.
 2. Tư vấn và báo phí thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực sau:
  1. Hành chính:
   • Hành vi đăng tải thông tin của tổ chức, cá nhân lên các trang mạng XH không kiểm chứng, không đúng sự thật, xúc phạm, gậy thiệt hại về uy tín, danh dự cho tổ chức, cá nhân.
   • Hiện trạng ô nhiễm môi trường; Bày bán hàng nhái, hàng giả thương hiệu, hàng kém chất lượng
   • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng thiệt hại của tổ chức, cá nhân do người khác gây ra.
   • Trình trạng nhà, đất trước khi Cơ quan Thi hành án dân sự cưỡng chế, kê biên phát mãi; Ngân hàng thu giữ, xử lý nợ; Chính quyền địa phương giải tỏa thực hiện dự án.
  2. Kinh tế:
   • Hiện trạng, tiến độ thi công, thực hiện dự án
   • Buổi làm việc giữa đại diện các doanh nghiệp
  3. Lao động
  4. Dân sự:
   • Giao nhận tiền, tài sản, giấy tờ giữa các bên
   • Sự kiện vắng mặt bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng theo thỏa thuận.
   • Tình trạng nhà, đất khi, trước, trong và sau khi mua nhà
   • Hiện trạng nhà ở, công trình, mặt bằng trước khi thuê, cho thuê
   • Tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm
   • Tình trạng nhà liền kề trước, trong và sau khi xây công trình
   • Tình trạng chậm bàn giao hàng hóa, chậm thi công công trình, thi công công trình không đúng bản vẽ, kiến trúc, hạng mục theo thỏa thuận.
   • Ghi nhận buổi làm việc giữa cá nhân với cá nhân, họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty.
Liên hệ

Thư ký nghiệp vụ: ĐẶNG THỊ NGỌC THUÝ

Công tác quản lý văn phòng:

 • Tuyển dụng, quản lý hành chính, nhân sự.
 • Quản lý tài sản, trang thiết bị của Văn phòng.
 • Quản lý văn phòng phẩm, vật tư, kho quỹ.
 • Hỗ trợ quản lý tài khoản, chi trả lương, thưởng, chế độ cho người lao động; Các khoản thu, chi khác của Văn phòng.
Liên hệ