KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VI BẰNG THÁNG 06/2024

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Việc gửi Vi bằng đến Sở Tư pháp là trách nhiệm của Văn phòng Thừa phát lại, khách hàng không cần phải chứng minh.

Vi bằng này được gửi để vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và có giá trị nguồn chứng cứ. Văn phòng Thừa phát lại Bà Rịa Vũng Tàu thông báo kết quả đăng ký Vi bằng THÁNG 06/2024.